Finding your path in life

is all about feeling and open up to your true self

De magie van de klankschaal

‘Mevrouw, zijn dat van die bakjes die geluid maken?’, vroeg ooit eens een monteur die glasvezel aan kwam leggen, toen hij mijn klankschalen zag. Ik moest glimlachen om het woord bakjes, maar hij wist in ieder geval dat die ‘bakjes’ geluid konden maken.

En omdat veel mensen klankschalen wel herkennen, maar eigenlijk niet precies weten wat je ermee kunt, heb ik dit artikel geschreven. Want het is zoveel meer dan alleen het geluid. Je hoort verschillende tonen en boventonen, je voelt de trilling en je ervaart ruimte. Dat zijn mooie ingrediënten voor healing en transformatie.

Geluid wordt al sinds het begin van de geschiedenis gebruikt om bepaalde stemmingen in de luisteraar op te wekken. Verschillende geluiden beïnvloeden mensen op verschillende manieren. Vingernagels die over een schoolbord krassen roepen een heel andere reactie op dan het geluid van de zee. Sjamanistisch drummen kan een trance-achtige staat creëren terwijl heavy-metal muziek juist opzwepend kan werken. En je herkent vast wel dat je wanneer je boos bent je naar andere muziek luistert dan wanneer je juist heel blij bent. Met de juiste geluiden kun je jezelf afstemmen op de trilling die gezondheid, geluk en eenheid bevorderen. Om dat beter te begrijpen vertel ik eerst iets over energie en trilling.

Alles is energie

Misschien kun jij je het moeilijk voorstellen, maar alles is energie. De kwantummechanica laat zien dat de allerkleinste deeltjes eigenlijk golven van energie zijn. Een tafel, een plant, een mens: ze bestaan dus allemaal uit golven van energie met ieder een eigen trillingsfrequentie. Ook je emoties en gedachten bestaan uit trillingen en beïnvloeden daarmee je energieveld. Daarom kunnen mensen die gevoelig zijn voor energie jouw emoties en gedachten ‘lezen’. Ze nemen simpelweg jouw energie en trillingen waar en hun intuïtie vertaalt het naar praktische informatie. En misschien herken je dit: wanneer jij meeleeft met iemand die verdrietig is, dan kan het zijn dat je zelf ook verdrietig wordt. Dat komt omdat je energietrillingen van anderen op kunt vangen. Dat noemen we resonantie. De energietrilling van het verdriet van de ander zorgt ervoor dat er in jouw energieveld dezelfde trilling ontstaat. Dat kan omdat jij in jouw energieveld ook ooit die trilling van verdriet hebt opgeslagen. Je gaat dus eigenlijk meetrillen met de energie van de ander.  Zo vindt er voortdurend een energie-uitwisseling plaats. Het kan dus zijn dat je je soms helemaal leeggezogen voelt of dat je juist energie krijgt van een ander.

Frequentie

Frequentie is de snelheid waarmee trillingen optreden. Trilt een bepaald deeltje sneller dan een ander deeltje, dan heeft het dus een hogere trillingsfrequentie. De frequentie waarmee iets trilt kunnen we wetenschappelijk meten in hertz (Hz) eenheden.
Hawkins heeft onderzoek gedaan naar de frequenties van emoties. Het zal je niet verbazen dat angst, woede, jaloezie een lagere trilling hebben dan liefde, plezier en dankbaarheid. Door je frequentie te verhogen, bijvoorbeeld door klankschalen, raak je steeds meer afgestemd op liefde, plezier en dankbaarheid. Als je meer hierover wilt lezen, download dan mijn gratis E-zine ‘Tune-in].
Ieder mens  heeft een persoonlijke trillingsfrequentie en die trekt trillingen van gelijke hoogte aan. Wanneer jij boos bent, trek je ook boosheid aan en zo kún je in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Door je trillingsgetal bewust te verhogen, kun je jezelf bevrijden van  negatieve trillingen. Dit bewust beïnvloeden van je trillingsgetal is de basis van o.a. de homeopathie en verschillende vormen van healing, zoals klankhealing.

De werking van klankschalen

We zagen al dat de frequentie of trilling een grote invloed kan hebben op onze energie en emoties. Maar die invloed is niet altijd positief. Heel harde, scherpe geluiden hebben niet bepaald een harmoniserende werking. Dat maakt dat niet ieder geluid geschikt is om te ontspannen of bij te dragen aan heling. De helende werking van bijvoorbeeld een klankschaal is gericht op het herstellen van de harmonie in het lichaam. Een goede klankschaal produceert een hele reeks verschillende harmonische tonen en boventonen (en dus trillingen) wanneer je de schaal aanslaat. Ook natuurgeluiden hebben deze helende werking: klank zonder harmonische boventonen komt in de natuur niet voor!

Lakhovsky, van oorsprong een Russische wetenschapper, ging er vanuit dat elke cel in je lichaam een eigen resonantiefrequentie (trilling) heeft, die werkt als een ontvanger en zender. Is een orgaan of deel van het lichaam beschadigd, ontstoken of ziek, dan wordt de resonantiefrequentie van de betreffende cellen lager. Bied je dan het lichaam een breed spectrum aan frequenties aan, waarin met name ook de harmonische trillingen zijn opgenomen, dan is de beschadigde of zieke cel in staat zijn eigen frequentie te ontvangen om zodoende weer in de eigen resonantie-frequentie te kunnen gaan trillen, waardoor de cel in staat is te herstellen.

De klank en de trilling van klankschalen werkt door op verschillende niveaus: van lichamelijke reacties als spiertrekking en gapen tot het oproepen van gevoelens, beelden, associaties en ervaringen tot het bewustzijn dat we onderdeel zijn van een groter geheel.
Over het algemeen her-innert de klank ons aan een soort oergevoel van veiligheid, verbinding en vertrouwen.

KLANK IS TRILLING EN DE TRILLING BRENGT JE LEVENSENERGIE IN BEWEGING EN NODIGT JE UIT OM MEER IN CONTACT TE KOMEN MET JEZELF.

Harmonische boventonen kunnen onze staat van bewustzijn beïnvloeden. Ze kunnen de energiebalans en de oorspronkelijke harmonie op lichamelijk, emotioneel, sociaal en spiritueel gebied veranderen. Harmonie herstellen is een proces van ‘heel’ worden (healing, transformatie) .

  • Lichamelijke dimensie: bewustwording en herstel van contact met je lichaam;
  • Emotionele dimensie: bewustwording en herstel van contact met je emoties;
  • Mentale dimensie: bewustwording en bijstelling van denkbeelden over jezelf en jouw eigen wereldbeeld;
  • Sociale dimensie: bewustwording en ontwikkeling van de communicatie met jezelf en je omgeving
  • Spirituele dimensie: contact maken met je intuïtie en creativiteit en betekenis geven aan jouw leven.

Hoe werk ik met klank?

In 2011 heb ik een klankopleiding gevolgd. Mijn leraren waren erg verbonden met het Sjamanisme en het boeddhisme. Het was een intuïtieve opleiding waarbij ik niet alleen leerde om met klankschalen te werken, maar ook met sjamanendrum, ratels, oceandrum en vele andere ‘native’ instrumenten. Ik heb daar zelf mijn stem aan toegevoegd omdat dat voor mij zó vanzelfsprekend was en is. Ik zing al mijn hele leven en voor mij is mijn zingen ook een direct lijntje naar het Universum, naar God (of welke term voor jou ook past). De stem is eigenlijk het rijkste muziekinstrument omdat het zo’n ontzettend breed scala aan tonen, boventonen en emoties en gevoelens kan voortbrengen.

Door mijn verbondenheid met klank zei mijn leraar steeds: ‘er zit een sajamaantje in jou.’ En ik denk dat hij gelijk heeft. In de loop der jaren ben ik mij steeds meer gaan verdiepen in het sjamanisme en ben ik steeds sterker verbonden met de natuur. Laat ik voorop stellen: ik ben géén sjamaan, ik maak gebruik van sjamanistische technieken op het gebied van healing en klankhealing. Een klanksjamaan gebruikt vaak eeuwenoude mantra’s voor genezing, verbetering van een situatie of het ontwikkelen van buitengewone krachten.

Klankschalen

In mijn praktijk zet ik klankschalen -en andere instrumenten- in om mensen te laten ontspannen, om meer bij het gevoel te komen, om in verbinding te komen met zichzelf en de ander. Ik ga uit van de lichaamswijsheid van iedereen. Klank raakt zaken aan zonder dat het brein ertussen komt. In een gesprek merk ik wel eens dat mensen vragen ontwijken. (On)bewust willen ze de pijn vermijden en gaan dan heel erg in hun hoofd zitten. Wanneer ik klankschalen gebruik, dan geeft het lichaam al antwoord. Mensen voelen van alles, krijgen beelden en inzichten over een situatie , voelen ruimte en zakken dieper in een veilige bedding van klank. In die veilige bedding kan van alles ontstaan. En omdat de emotie, de pijn gezien en erkend wordt, kan het ook oplossen. De energie gaat weer stromen, er komt ruimte.

Of zoals iemand zo mooi verwoorde:

Mijn lichaam en geest werden gaandeweg wakker en kwamen tot rust.

Wat in begin nog vast zat, kwam naarmate mijn systeem de klanktrilling ging herkennen, open om mij kenbaar te maken dat ik ten volste mag gaan leven. Er gebeurde tijdens deze reis heel wat, emoties, gevoelens dienden zich aan om gezien te worden. Daarmee kon ik makkelijker liefdevol verder in het dagelijks leven. Het mocht en kon er meer voor mezelf zijn. Niet dat dat zo makkelijk was, maar als ik een opgebouwd teveel aan spanning had ging ik mezelf weer verlichten met zo’n innerlijke klankmassage. Totaal tot rust, balans, zo sereen, zo een met het Zijn. Dat ervoer ik.

Het heeft me veel gebracht. Ik wil Jeanine bedanken met haar prachtige klanken van verschillende instrumenten en niet als laatste haar bijzondere stem, die mij meenam op de stroom van de trilling. Ook de coaching die daarbij aangereikt werd was een dankbare aanvulling. Dank voor dit stuk op mijn pad!

Wat kan ik voor je doen?

  • Ben jij iemand die voor de buitenwereld je zaakjes voor elkaar heeft, maar innerlijk worstelt met het gevoel: is dit het nou? En wil je weer grip krijgen op je leven, zingeving ervaren en vol plezier, flow en levenskracht je leven leven?
  • Zit je veel in je hoofd, pieker je, heb je veel stress en wil je eindelijk eens diep ontspannen en lichter door het leven?
  • Ben jij een lichtwerker die altijd voor anderen klaar staat en nu eens voor zichzelf kiest om je te verbinden met jouw energie en Zijns-kracht?
  • Wil je van je twijfel en gebrek aan zelfvertrouwen af?

Klank kan jouw hierbij helpen. Een zachte kracht die diep doorwerkt tot in je cellen. Je gaat weer naar je gevoel om vandaaruit jouw issues aan te gaan en op te lossen.

Klanschalensessie

Soms is er alleen de klank. Omdat mensen willen ontspannen of kennis willen maken met de klank. Of misschien wel een vraag hebben, maar dit nog niet willen of kunnen delen. De ervaring, de inzichten tijdens een individuele sessie is voor dat moment voldoende.

Klankopleiding

Twee keer per jaar start mijn klankopleiding waarin je de werking van de klank ervaart en leert om met klankschalen en andere native instrument te werken. In een groep of 1- op -1. We werken intuitief waarbij de intentie van de klankwerker een belangrijke rol speelt bij het helende effect van klank.

Lees hier meer over mijn klankopleiding.

Begeleiding

In een coachingstraject (Finding your path in life) combineer ik de klank met verschillende andere tools, afhankelijk van de vraag en de persoon. Zo kan ik klank combineren met meditaties en visualisaties, hypnnotherapie, coachingsgesprekken, energiewerk (Reiki, Univreswal White Time healing, Pranic healing of  sjamanistische healing) en allerlei oefeningen om weer in contact te komen met je levensenergie, met jouw kern. Zodat je weer stevig staat en je authentieke zelf kunt zijn. Om jouw leven ten volle te leven!

Ook neem ik je graag mee de natuur in. In de natuur kun je makkelijker ontspannen en weer contact maken met de aarde. Wist je trouwens dat de geuren die m.n. naaldbomen en de aarde zelf verspreiden ons immuunsysteem een enorme oppepper geven? Het vermindert stress, het versterkt positieve emoties en je zenuwstelsel raakt meer in balans.

Tijdens een wandeling houdt de natuur je een mooie spiegel voor en klank en rituelen zorgen ervoor dat je inzichten kunt verwerken en een plaats kunt geven.

Een traject is nooit hetzelfde, het wordt helemaal afgestemd op jouw situatie. De rode draad is wel de klank, van klankschalen, stem en native instrumenten. Een veilige, stevige bedding waarin jij en wat zich aandient helemaal mogen zijn.

Meer weten?

Kijk hier voor mijn aanbod